« κεντρική
« προηγούμενη

αρχείο συλλόγου

 
     
 

παλαιά Δ.Σ. και Εξελεγκτικές Επιτροπές

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

12/2015 - 12/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Γεώργιος Πανταλός
Αντιπρόεδρος:   Δήμητρα Δανιήλ
Γενικός Γραμματέας:   Σωκράτης Μουτίδης
Ταμίας:   Μιχάλης Μιχαηλίδης
Μέλη του Δ.Σ.:   Παναγιώτης Λέκκας
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.:   Ιωάννης Γκουτζιώτης
  Ανδρέας Φωτόπουλος

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Γεράσιμος Σπανάκης
Μέλος 2:   Θωμάς Χρηστίδης
Μέλος 3:   Απόστολος Χατζηδήμου
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός 2016
Οικονομικός απολογισμός 2017

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

12/2014 - 12/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Απόστολος Χατζηδήμου
Αντιπρόεδρος:   Γεώργιος Πανταλός
Γενικός Γραμματέας:   Σωκράτης Μουτίδης
Ταμίας:   Μιχάλης Μιχαηλίδης
Μέλη του Δ.Σ.:   Ιωάννης Γκουτζιώτης
    Θωμάς Χρηστίδης
    Σωτήρης Τρυγώνης

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Γεράσιμος Σπανάκης
Μέλος 2:   Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος
Μέλος 3:   Ελένη Χουσιάδα
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

12/2013 - 12/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Μάριος Κάδες
Αντιπρόεδρος:   Ηλίας Διακουμάκος
Γενικός Γραμματέας:   Νικόλαος Γεροντούκος
Ταμίας:   Ελένη Χουσιάδα
Μέλη του Δ.Σ.:   Σωκράτης Μουτίδης
    Μιχάλης Μιχαηλίδης
    Ελευθερία Σιαράβα

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Γεώργιος Ηλιόπουλος
Μέλος 2:   Γεράσιμος Σπανάκης
Μέλος 3:   Απόστολος Χατζηδήμου
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

12/2012 - 12/2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Απόστολος Χατζηδήμου
Αντιπρόεδρος:   Σπύρος Κασταμονίτης
Γενικός Γραμματέας:   Γιώργος Ηλιόπουλος
Ταμίας:   Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος
Μέλη του Δ.Σ.:   Γεώργιος Πανταλός
    Χρήστος Θωμαΐδης
    Σωτήρης Τρυγόνης

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Κωνσταντίνος Ζερβός
Μέλος 2:   Ελευθέριος Μαστρογιάννης
Μέλος 3:   Αντώνης Σαλευρής
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

12/2011 - 12/2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Γεράσιμος Σπανάκης
Αντιπρόεδρος:   Χρήστος Θωμαΐδης
Γενικός Γραμματέας:   Δημήτρης Παπαδάκος
Ταμίας:   Κωνσταντίνος Ζερβός
Μέλη του Δ.Σ.:   Σπύρος Κασταμονίτης
    Γιώργος Πανταλός
    Γιώργος Φουντούκος

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Σάββας Γαρόζης
Μέλος 2:   Ελευθέριος Μαστρογιάννης
Μέλος 3:   Δημήτρης Σαμπάνης
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

12/2010 - 12/2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Γεώργιος Πανταλός
Αντιπρόεδρος:   Γεώργιος Φουντούκος
Γενικός Γραμματέας:   Γεράσιμος Σπανάκης
Ταμίας:   Βασίλειος Κρανίτσας
Μέλη του Δ.Σ.:   Κωνσταντίνος Ζερβός
    Σωκράτης Μουτίδης
    Κωνσταντίνος Πάντιος

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Χρήστος Θωμαϊδης
Μέλος 2:   Νικόλαος Ξυνός
Μέλος 3:   Απόστολος Χατζηδήμου
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

12/2009 - 12/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Γεώργιος Πανταλός
Αντιπρόεδρος:   Δημήτριος Κοτρωνάκης
Γενικός Γραμματέας:   Κωνσταντίνος Πάντιος
Ταμίας:   Βασίλειος Κρανίτσας
Μέλη του Δ.Σ.:   Βασίλειος Ποργιάζης
    Γεώργιος Φουντούκος
    Ανδρέας Φωτόπουλος

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Γεώργιος Μαντζουράνης
Μέλος 2:   Σωκράτης Μουτίδης
Μέλος 3:   Απόστολος Χατζηδήμου
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

12/2008 - 12/2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Απόστολος Χατζηδήμου
Αντιπρόεδρος:   Δημήτριος Κοτρωνάκης
Γενικός Γραμματέας:   Γεώργιος Πανταλός
Ταμίας:   Κωνσταντίνος Ζερβός
Μέλη του Δ.Σ.:   Βασίλειος Κρανίτσας
    Μιχάλης Λέλλας
    Δημήτριος Παναγιώτου

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Γεώργιος Παπαδημητρίου
Μέλος 2:   Δημήτριος Σαμπάνης
Μέλος 3:   Αναστάσιος Σαρηγιάννης
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

12/2007 - 12/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Παναγιώτης Πιέτρης
Αντιπρόεδρος:   Χρήστος Θωμαίδης
Γενικός Γραμματέας:   Γεώργιος Πανταλός
Ταμίας:   Κωνσταντίνος Ζερβός
Μέλη του Δ.Σ.:   Μιχάλης Λέλλας
    Αναστάσιος Σαρηγιάννης
    Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος
Αναπληρωματικά Μέλη:   Σάββας Γαρόζης
    Ηλίας Διακουμάκος
    Δημήτρης Παναγιώτου

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Σπυρίδων Κασταμονίτης
Μέλος 2:   Γεώργιος Κουτσούπης
Μέλος 3:   Κωνσταντίνος Πάντιος
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

12/2006 - 12/2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Παναγιώτης Πιέτρης
Αντιπρόεδρος:   Κωνσταντίνος Πάντιος
Γενικός Γραμματέας:   Γεώργιος Ηλιόπουλος
Ταμίας:   Γεράσιμος Σπανάκης
Μέλη του Δ.Σ.:   Ηλίας Διακουμάκος
    Αναστάσιος Σαρηγιάννης
    Απόστολος Χατζηδήμου
Αναπληρωματικά Μέλη:   Χρήστος Θωμαΐδης
    Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Μιχάλης Λέλλας
Μέλος 2:   Δημήτριος Παναγιώτου
Μέλος 3:   Δημήτριος Τραχιώτης
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12/2005 - 12/2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Ηλίας Διακουμάκος
Αντιπρόεδρος:   Γεώργιος Ηλιόπουλος
Γενικός Γραμματέας:   Κωνσταντίνος Πάντιος
Ταμίας:   Γεράσιμος Σπανάκης
Μέλη του Δ.Σ.:   Παναγιώτης Πιέτρης
    Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος
    Απόστολος Χατζηδήμου
Αναπληρωματικά Μέλη:   Χρήστος Θωμαΐδης
    Αναστάσιος Σαρηγιάννης

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Δημήτριος Παναγιώτου
Μέλος 2:   Δημήτριος Τραχιώτης
Μέλος 3:   Αλέξανδρος Τσαντώνης
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

04/2005-12/2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:   Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος
Αντιπρόεδρος:   Ηλίας Διακουμάκος
Γενικός Γραμματέας:   Κωνσταντίνος Πάντιος
Ταμίας:   Γεράσιμος Σπανάκης
Μέλη του Δ.Σ.:   Γεώργιος Ηλιόπουλος
    Σταύρος Ραφαήλ
    Απόστολος Χατζηδήμου

Η εξελεγκτική επιτροπή

Μέλος 1:   Χρήστος Θωμαΐδης
Μέλος 2:   Αιμιλία Καλομοίρου
Μέλος 3:   Δημήτριος Τραχιώτης
     
  Διοικητικός απολογισμός
  Οικονομικός απολογισμός

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Σύσταση - 04/2005)
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 

Πρόεδρος:   Απόστολος Χατζηδήμου
Αντιπρόεδρος:   Κωνσταντίνος Πάντιος
Γενικός Γραμματέας:   Γεώργιος Ηλιόπουλος
Ταμίας:   Ηλίας Διακουμάκος
Μέλη του Δ.Σ.:   Αιμιλία Καλομοίρου
    Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος
    Γεράσιμος Σπανάκης
     
  Απολογισμός έως την έγκριση του Συλλόγου 
 

© Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος

© Σπύρος Κονοφάος

© Χρήστος Θωμαΐδης

© Γεράσιμος Σπανάκης

© Γεώργιος Ηλιόπουλος

 


|
ποιοι είμαστε | νέα | δραστηριότητες | planespotting | gallery | επικοινωνία | σύνδεσμοι | forum μελών |
|
site map | νομικές πληροφορίες - όροι χρήσης |
© 2004-20
13 Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας "Απογείωση"