« κεντρική
« planespotting

το planespotting στην Ελλάδα

 
     
 
οδηγίες για ελληνικά αεροδρόμια | οδηγίες για αεροδρόμια εκτός Ελλάδος | περιορισμοί | κινήσεις αεροδρομίων

Αποποίηση ευθυνών

Μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις σελίδες αλλά έχοντας πάντα υπόψη ότι ο Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» και τα μέλη του σε καμία περίπτωση δεν σας εξουσιοδοτούν και δεν σας προτρέπουν να εισέλθετε σε ιδιωτική περιουσία ή σε στρατιωτική περιοχή.

Ακολουθείτε τις διαδρομές που απεικονίζονται στους χάρτες με δική σας ευθύνη. Ο Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» και τα μέλη του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για όποια ζημιά ή τραυματισμό προκληθεί ακολουθώντας τους οδηγούς.  

Οδηγός καλής συμπεριφοράς

  • Μην προσπαθήσετε να εισέλθετε ή να πλησιάσετε αεροδρόμια ή μέρος αυτών, ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις χωρίς την σαφή άδεια του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου διαχειριστή των εγκαταστάσεων αυτών.

  • Μην προσπαθήσετε να εισέλθετε ή να παρεμποδίσετε την λειτουργία αεροσκαφών ή εγκαταστάσεων χωρίς την σαφή άδεια του ιδιοκτήτη αυτών.

  • Μην προσπαθήσετε να καταγράψετε με κανένα μέσο πληροφορίες στρατιωτικής ή βιομηχανικής φύσεως. Στην Ελλάδα η συλλογή αριθμών σειράς αεροσκαφών και σχετικών πληροφοριών απαγορεύεται!

  • Ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, έχετε υπόψη σας ότι οι Ελληνικοί νόμοι μπορεί να μην ισχύουν και το αντίστροφο.

  • Σεβασθείτε την ιδιοκτησία και τα δικαιώματα των άλλων ενώ επιδίδεστε στο hobby.

  • Προσέχετε που και πως σταθμεύετε τα οχήματα σας.

  • Παίρνετε μαζί σας τυχόν απορρίμματα. Βοηθείστε με αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση των διαφόρων τοποθεσιών που επισκέπτεστε σε καλή κατάσταση.

Θα θέλαμε πολύ να μοιρασθείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας. Σας ευχόμαστε καλό «κυνήγι»!

 

© Alastair McBean

© Παναγιώτης Πιέτρης

© Απόστολος Χατζηδήμου

 


|
ποιοι είμαστε | νέα | δραστηριότητες | planespotting | gallery | επικοινωνία | σύνδεσμοι | forum μελών |
|
site map | νομικές πληροφορίες - όροι χρήσης |
© 2004-20
13 Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας "Απογείωση"